10 Haz 2022

Suriye ile Ticarette Verilecek Gümrük Hizmetleri Konulu 2021/12 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapıldı

2021/12 sayılı Suriye İle Ticarette Verilecek Gümrük Hizmetleri konulu Genelgede yapılan değişiklik ile; 4. Suriye’ye ihracında ve/veya Suriye’ye transitinde gümrük hizmeti verilmeyecek eşya listesi kapsamında yer alan, kullanılmış lastik, çay ve şeker liste kapsamından çıkartılarak, aynı genelgenin 3. Suriye’ye ihracı ve/veya Suriye’ye transitinde gümrük hizmeti verilmesi izne tabi olan eşya listesine eklenmiştir.

23.05.2022 tarihinde 3 sayılı Listeye eklenen sıralar:
Kullanılmış Lastik (İhracat ve Transit)
Çay (0902 ve 0903 tarife pozisyonu) (Transit)
Şeker (1701 ve 1702 tarife pozisyonu) (Transit)
2021/12 sayılı Genelge kapsamında başvuruların doğrudan Gümrükler Genel Müdürlüğüne yapılması ve kullanılmış motorlu kara taşıtlarının on yaşından büyük olması gerekmektedir.

İnsani yardım faaliyetleri hariç olmak üzere söz konusu eşyaya ilişkin başvuruların 2021/12 sayılı Genelge kapsamında doğrudan Gümrükler Genel Müdürlüğüne yapılması gerekmektedir.