20 Haz 2022

UBAK İzin Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi Güncellendi

Yeni Yönergede güncellenen maddelerin özeti aşağıdaki gibidir:

1) UBAK İzin Belgesi Dağıtımı Başvuruları hizmeti her yıl 1 Ekim-31 Ekim tarihleri arasında yapılacaktır.
2) Başvuru şartlarında yer alan “Faaliyet yılı içerisinde uluslararası taşımacılık faaliyetinde bulunmak.” ifadesi “Faaliyet yılının son üç ayı ve/veya müracaat yılının ilk dokuz ayı içerisinde uluslararası taşımacılık faaliyetinde bulunmuş olmak.” şeklinde değiştirilmiştir. 
3) UBAK sistemi içerisinde kısıtlaması bulunan İtalya, Yunanistan ve Rusya geçerli belgelerin dağıtımında da faaliyet yılının son üç ayında ve/veya müracaat yılının ilk dokuz ayında yapılan ikili taşıma sayılarının esas alınacaktır. 
4) Takas işlemlerinde, bir belge karşılığında en fazla iki belge takas edilebilmesi için belgelerden birinin Avusturya, İtalya, Rusya ya da Yunanistan’dan birinde geçerli olması şartı getirilmiş olup, Avusturya, İtalya, Yunanistan, Rusya veya Macaristan geçersiz izin belgeleri karşılıklı olarak takas edilemeyeceği hükme bağlanmıştır.
5) Üçüncü ülke taşımalarına ilişkin veriler, e-Devlet kapısından firmalarca bildirilen icmal girişlerinden alınacaktır.
6) Toplam yeşil taşıt sayısı hesaplamasında EURO VI taşıt çarpanı 1,1’den 1,5’e arttırılmıştır.
7)Toplam taşıt sayısı hesaplamasında aritmetik ortalaması alınan dönem sayısı 2’den 4’e çıkarılmıştır.
8) UBAK İzin Belgesi ile taşıma yapılan ülke ve güzergâh ülkeleri için ayrıca geçiş belgesi alınmışsa; Avusturya, İtalya, Rusya ve Yunanistan’a ait geçiş belgeleri için 1 (bir) ceza puanı, bu ülkeler dışındaki ülkelerin geçiş belgeleri için 0,2 (sıfır virgül iki) ceza puanı uygulanacak şekilde düzenleme yapılmıştır.
9) Zayii edilen belgelere yönelik 5 ceza puanı, 2 ceza puanına düşürülmüştür.
10) UBAK izin belgesinin verimsiz kullanımından verilen 10 ve 15 ceza puanlarının nasıl uygulanacağına ilişkin açıklayıcı bilgiler eklenmiştir.
11) Yetki belgesi sahibi firmanın, Yeşil Lojistik Belgesine sahip olması durumunda firmaya ilave puan verilebileceği ve buna ilişkin koşulların Bakanlıkça belirleneceği yönünde düzenleme yapılmıştır.
12) Rusya’ya yönelik UBAK belgeli ikili geçiş sefer sayıları hesaplanırken sadece yarı-römork ya da römorklarla yapılan çıkışlarda her bir İzin Belgesi için aylık en fazla 4 seferin geçerli sayılmasına yönelik düzenleme yapılmıştır.
13) İtalya, Rusya ve Yunanistan geçerli belgelerinin UBAK izin belgelerinin kullanım oranlarına bakılarak dağıtılan %5’lik ödül kaldırılmıştır.
14) Kamyonetlerle yapılan taşımaların ve bu taşıtların sayılarının UBAK izin belgesi dağıtımı değerlendirmelerinde kullanılmamasına yönelik düzenleme yapılmıştır.
15) Belgelerin verimli kullanılması amacıyla “Tahsis edilen ancak 31 Mart tarihine kadar Bakanlıktan teslim alınmamış belgeler iade edilmiş sayılır.” hükmü eklenmiştir.