05 Mar 2022

Sınır Kapılarında Ödeme İşlemleri Başlıyor

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından iletilen bildiride; trafik cezaları ve yol geçiş ücretlerinin sınır kapılarında bulunan yolcu ve TIR çıkış tescil peronlarında POS cihazları aracılığıyla kredi kartları kullanılmak suretiyle tahsil edilmesinin sağlandığı iletilmiştir.

Bu kapsamda, 15 Mart 2022 tarihi itibarıyla, kara sınır kapılarında tescil peronlarında plakaya bağlı olarak trafik cezası ve yol geçiş ücretine ilişkin sorgu yapılarak ödenmemiş ceza veya ücret bulunması halinde, söz konusu tahsilatlar POS cihazları aracılığıyla gerçekleştirilebilecektir.

 

05 Mar 2022

Payment Process Begins at Border Gates

In the notification conveyed by the General Directorate of Customs; It has been reported that traffic fines and road tolls are collected by using credit cards through POS devices at the passenger and TIR exit registration platforms at the border gates.

In this context, as of March 15, 2022, payments of unpaid fines, fees and road tolls of license plates will be available through POS devices at border gates.