24 Haz 2022

Türkiye’yi Transit Geçen Araçların Geçiş Belgesi Başvuru Süreci

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından Derneğimize iletilen bilgilendirmeye istinaden;

Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesinin 5 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca geçiş belgesi talebinde bulunacak firmalardan “Kalem Listesi ekli ve MRN numarası bulunan Transit Refakat Belgesinin veya Kalem Listesi ekli ve İRB numaraları İhracat Refakat Belgesinin gümrük memuru isim, kaşe ve imza örneğinin ibrazı istendiği belirtilmiştir.

Öte yandan, Ukrayna’da yaşanan gelişmeler nedeniyle son zamanlarda taşımacılarımızca ülkemizden transit geçilerek yapılan taşımalarda artış yaşanmaktadır. Transit Refakat Belgelerinde gümrük memurunun isim, kaşe ve imza örneği yer almadığından dolayı geçiş belgesi alamayan firmaların bulunduğu, bu nedenle gittikçe artan sayıda taşıtın sınır kapılarında beklemeye başladığı da belirtilmektedir.

Bu çerçevede, Hareket gümrük idaresi ülkemiz dışında bulunan, Ortak Transit Sözleşmesine taraf ülkelerden düzenlenen Transit Refakat Belgelerinde taşımaların doğrudan giriş gümrük idaresince geçişinin sağlandığından, bu gümrük belgelerinde gümrük memuru isim, kaşe, imza vb zorunluluğu aranmaksızın geçiş belgesi tahsis edilmesi Yönergenin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince uygun görülmüştür.