31 May 2020

Weight Controls in Georgia

Sanctions are applied to carriers exceeding the maximum permitted capacity of 40 tons for 5-axle trucks. Truck owners who exceed the 40 ton carriage limit will not be released by the Georgian authorities until they transfer the excess weight to another truck.

Although some exceptions are given for these limits, the permitted weight bearing limits in general will be as follows;

18 tons for Double axle trailers
24 tons for Three axle trailers
40 tons for Vehicles with 5 and 6 axles

We recommend that all transporters who do not wish to be subjected to this sanction should comply with the standards when planning their operations.

31 May 2020

Gürcistan’da Ağırlık Kontrolleri

5 Dingilli tırlar için müsaade edilen maksimum taşıma kapasitesi 40 tonu geçen taşımacılara yaptırımlar uygulanmakta. 40 Tonluk taşıma üst limitini aşan tır sahipleri, ağırlık fazlasını başka bir tıra aktarana kadar Gürcü Makamlarınca serbest bırakılmayacak.

Bu limitler için bazı istisnalar tanınmış olsa da genel olarak izin verilen ağırlık taşıma sınırları aşağıda belirtildiği gibi olacaktır;

Çift dingilli dorseler için 18 ton
Üç dingilli dorseler için 24 ton
5 ve 6 dingili olan motorlu taşıtlar için 40 ton

Bu yaptırıma maruz kalmak istemeyen bütün taşımacıların, operasyonlarını planlarken standartlara uymalarını tavsiye ederiz.