31 Mar 2021

Transport Restrictions Removed in Georgia

During the pandemic, a time limit was applied by the Georgian Government. The time restrictions for freight vehicles to leave Georgia were lifted as a result of the application made by our country’s official channels. After the government decision, the transportation rules before the pandemic became valid again.

The prohibition as “not to stay in unauthorized areas” that was put into effect due to the pandemic will continue to be implemented. We recommend our colleagues who will be transporting through Georgia to plan their operations taking this change into consideration.

31 Mar 2021

Gürcistan’da Uygulanan Kısıtlamalar Kaldırıldı

Pandemi süresince Gürcistan Hükümeti tarafından süre kısıtlama uygulaması yapılmaktaydı. Yük taşımacılığı yapan araçların Gürcistan’ı terk etmesindeki süre kısıtlamaları, ülkemizin de resmi kanalları tarafından yapılan başvurular sonucunda kaldırıldı. Hükümet kararı ile kaldırılan bu kısıtlamalar sonrasında, pandemi öncesindeki taşımacılık kurallarına geri dönülmüş oldu.

Pandemi sebebiyle yürürlüğe sokulan, izinsiz alanlarda durulmaması ve benzeri yasaklar ise uygulanmaya devam edecek. Gürcistan üzerinden taşımacılık yapacak meslektaşlarımızın bu değişikliği göz önüne alarak operasyonlarını planlamalarını tavsiye ederiz.