25 May 2022

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Gümrük Yönetmeliği (94 .madde): Kesin Çıkış İşlemleri
Kesin çıkış işlemleri olan madde başlığı Çıkış İşlemleri olarak değiştirilmiş; ayrıca yönetmeliğin 130.maddesine atıf yapılarak eşyanın kimlere teslim edilebileceğinin sınırları belirtilmiştir.

Gümrük Yönetmeliği (130. Madde): Eşyanın Teslimi
Geçici depolama yerlerinde gümrük işlemleri bitirilen eşyanın teslimi eşya sahibi, taşıyıcı, işletici kuruluş veya bunların temsilcileri arasındaki sözleşme hükümlerine göre gerçekleştirilecektir.

Gümrük Yönetmeliği (588.Madde): Tahlile İtiraz ve İkinci Tahlil
Gümrük Laboratuvarlarındaki yapılan tahlillerin ücretleri ortalama yüzde 35 arttırıldı. İkinci tahlil ücreti numune başına 650 TL olan tavan ücreti 885 TL’ye çıkarılmıştır.

Gümrük Yönetmeliği (330.Madde): Antrepoya Konulabilecek Eşya
Taşıma belgesinde bildirim tarafı olarak yer alan taşıma işleri organizatörleri tarafından “Satıcı veya göndericisi ile yurtdışındaki alıcısı belli olan eşya” için antrepo beyannamesi verilebilecek. Eşyayı sevk etmeye Kullanıcı olarak taşıma işleri organizatörleri de yetkilendirilmiştir.