24 May 2021

IRU Reports Coronavirus Effects on Industry

According to the report published by the IRU, ground transportation services are vital in responding to the crisis, but most companies are struggling to survive. The latest IRU study states that the country’s governments’ support packages for road transport are insufficient.

The industry is at great risk without targeted action plans. Road transport losses in terms of goods and passengers have been calculated to exceed $ 1 trillion annually globally, the very high default and insolvency determined in the industry can endanger many companies in such a situation.

24 May 2021

IRU’dan Coronavirüs’ün Sektöre Etkisi Raporu

IRU’nun yayınladığı rapora göre kara taşımacılığı hizmetleri, krize yanıt vermede hayati önem taşıyor, ancak çoğu firma hayatta kalmak için büyük çaba gösteriyor. En son IRU araştırması, ülke yönetimlerinin karayolu taşımacılığına destek paketlerinin yetersiz kaldığını belirtiyor. 

Sektör, hedeflenen eylem planları olmadan büyük bir risk altında. Mal ve yolcu anlamında Karayolu taşımacılığı kayıpları yıllık küresel olarak 1 trilyon ABD Dolarını aşacak şekilde hesaplandı, sektörde belirlenen çok yüksek temerrüt ve ödeme aczi böyle bir durumda birçok fimayı tehlike altına alabilir.