16 Mar 2019

Dilucu’nda Geçiş Belgesi dağıtılacak

Dilucu Sınır Kapısı’nda geçiş belgesi dağıtımı yapılmadığı için araçlar Hopa veya Gürbulak Dağıtım Büroları’na yönlendiriliyordu. Gerekli altyapı çalışmaları sonucunda, Dilucu Sınır Kapısı’ndan çıkış yapacak araçlar Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası’ndan geçiş belgesi tahsis edebilecek.

16 Mar 2019

Pass Documents will be distributed in Dilucu

Since pass documents were not distributed on Dilucu Border Gates, vehicles were sent to Hopa or Gürbulak Distribution Bureaus. As result of infrastructure work, vehicles that will exit from Dilucu Gate Border can now collect pass documents from Iğdır Chamber of Commerce and Industry.