13 Mar 2019

İran’da Resmi Tatil 

Tebriz Ticaret Ataşeliği’nden alınan bilgiye göre; İran’da 20 Mart 2019 Çarşamba ve 24 Mart 2019 Pazar günü arasında toplam 5 günlük tatil harici, 1 Nisan 2019 – 3 Nisan 2019 tarihleri arasında da 3 günlük resmi tatil yapılmaktadır. 

20-24 Mart 2019 tarihleri arası ve 1 Nisan – 3 Nisan 2019 tarihleri arasında özel sektör çalışanlarını bulmak mümkün olmamakla beraber, kamu kuruluşları ise genellikle nöbet usulü veya az sayıda personelle çalışıyor. 6 Nisan 2019 tarihinden itibaren iş akışının normale döneceği öngörülüyor.

13 Mar 2019

Official Holiday in Iran

According to the info taken from Tabriz Trade Atache; in addition to 5-day holiday between March 20th and March 24th, there will a 3-day official holiday between April 1st and April 3rd.

On holidays, while it is less likely to find a private sector employee, public institutions work with less or guard duty principle. It is predicted that work flow will go back to its normal as of April 6th.